Aktiviteter 2013

Aktiviteter på Dalbo

Styret i Dalbo Vel ønsker å vitalisere brygge- og strandområdet, slik at området kan bli et hyggelig møtepunkt i nabolaget, både for fastboende og hyttebeboerne, selv om det ikke ser ut til at vi får finansiert ny brygge med det første.

Nå til våren har vi planlagt å anskaffe 3 bord m/benker og mure opp en stor grill, for på den måten å legge til rette for at man kan lage mat her, for eksempel i forbindelse med svømmestevnet

Ved sjøen er det sol til langt på kveld, og dette vil forhåpentligvis være spesielt attraktivt for de hyttebeboere som ikke har kveldssol. Nå vil det bli enklere å dra ned til stranda og lage middag her. En felles grillplass der flere samles, kan også bidra til at man blir bedre kjent med gamle og nye naboer – og mange barn synes det er stor stas med grilling.  Vi tenker at grillen mures opp på plattingen ved dusjen, og at et av bordene plasseres her. Hva med sankthansfeiring på stranda ?

Er været bra kan vi spille badminton, kubbespill, skotthyll, etc.  og på den måten kanskje etablere nye tradisjoner for den unge garde. Fastboende med barn, drar nå til Fjellstrand eller andre steder. Og blir været dårlig, kan vi alltids søke ly i bryggehuset.

Styret oppfordrer vellets medlemmer til å komme med løse ideer eller konkrete forslag til hvordan vitalisere strandområdet.

Vennlig hilsen Dalbo Vel

One Response to “Aktiviteter 2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.