Avløpsutvalget

Til informasjon -Innstilling fra veiutvalget.

Last ned her (word-dokument)

Veiutvalg innstilling febr 2012-1

Nytt om avløp – 18.01.2012

Ny uttalelse fra kommune / fagkyndig omkring avløp / vann til Dalbo
Last ned dokument her_Dalbo-1

Hei alle sammen. Asplan viak har kommet med uttalelser omkring avløpsordning.
les dokumentet her

 

Avløp på Dalbo/Nordstrand

Som alle sikkert er klar over er vi av kommunen pålagt å rydde opp i avløpsforholdene i vårt område (Dalbo, Nordstrand samt deler av Fjellstrand og Svestad)

Avløpsutvalget har påtatt seg jobben med å finne egnede løsninger for vårt område i samarbeid med kommunen. Vi har nå sett på hvilke alternativer vi har og kommet frem til hvilken løsning vi mener er best for oss.

  1. Alternativ 1 er basert på trykkbaserte løsninger (dette er den løsningen avløpsutvalget mener er den beste) Med trykkbaserte løsninger menes det at alle hytter/hus kan om de vil legge inn vannklosset  og alle andre fasiliteter som dusj, vaskemaskin, oppvaskmaskin osv.
    Denne løsningen er det nærmeste vi kommer offentlig  avløp på nåværende tidspunkt og de kommende 15-20 åra.Trykkbasert løsning fungerer på følgende måte. Kommunen legger en sjøkabel fra Fjellstrand til for eksempel Dalbo og Nordstrand brygge hvor de bygger en pumpestasjon som pumper gråvann/svartvann til Fjellstrand og videre derfra til renseanlegget på Alværn. Alle hytter og hus må med denne løsningen ha en såkalt kvernpumpe ved husveggen som kverner opp avfallet til en tyntflytende masse som deretter pumpes ut til ett hovedledningsnett basert på selvfall eller trykk ned til pumpestasjonen. Dimensjonen på ledningen ut fra kvernpumpe til hovedledningsnettet er ca. 35 mm. Til kvernpumpe fra toalett osv. er det standard dimensjoner på rør 100mm. Hus og hytter som ligger slik til at selvfall ned til kvernpumpe er mulig kan gå sammen om en pumpe, noe som selvfølgelig reduserer kostnadene  for den enkelte betraktelig. Hovedledningsnettet har en dimensjon på ca, 75-100mm. Alle slanger/ledninger er utstyrt med varmekabel og er fleksible og således forholdsvis lette å skjule i terrenget. Ideelt sett bør det graves ned til ca, 40-50 cm. dybde, men det kan også legges i fjellsprekker, fordypninger i terrenget, grøfter el. og fylles over.
  2. Alternativ 2 er basert på kun rensing av gråvann med minirenseanlegg el. Da vil man fortsatt ha den toalett løsningen man har i dag (snurredass, elektrisk, utedo osv.) Men det medfører at det ikke er mulig å installere vannklosset. Det vil heller ikke være mulig for alle og få denne løsningen pga. grunnforholdene, innfiltrasjon, resipienter osv.  En mulighet er at flere går sammen om ett større anlegg. Med minirenseanlegg som også tar svartvann kan man legge inn vannklosset, men da må det rensede vannet føres til fjorden. Unntaket er de som bor helt i ytterkant av området. Anlegget krever også at det er fastboende koblet opp til anlegget fordi dette er avhengig av å bli brukt, det kan altså ikke bare stenges av for vinteren.
  3. Alternativ 3 er tette tanker. Dette alternativet passer best for de som har lett adkomst til sin eiendom slik at det er mulig å komme til med tømmebil året rundt. Løsningen innebærer likevel at man må bygge ett anlegg for rensing av gråvann.
  4. Alternativ 4 er i det minste veldig lett og forklare. Denne løsningen baserer seg på at man ikke har innlagt vann på hytta eller i huset og at man derved er fritatt alle kommunens krav om rensing.

Utvalget skal i løpet av uke 9 ha en gjenomgang av vårt område med ett eksternt firma (Asplan Viak) for å klargjøre hvor ett evt. ledningsnett kan og bør ligge, samt hvilke andre alternativer som kan være aktuelle. Avløpsutvalget er derfor helt avhengig av at dere gir en tilbakemelding på hvilke alternativer dere ønsker, navn adr. samt gårds og bruks nr. på eiendommen. Dette fordi vi er nødt til å merke av eiendommen og hvilket alternativ dere ønsker på ett situasjonskart før gjenomgangen med Asplan Viak.

Jeg vet at en del av dere har besvart dette før og jeg beklager at jeg må bry dere med å besvare det nok en gang. Svarene er ikke bindende på noen som helst måte og er kun ment som en pekepinn på hva dere ønsker. Det er også ett godt stykke arbeid som gjenstår før vi kan trekke en endelig konklusjon.

Avløpsutvalget mener at alternativ 1 gir den beste løsning fordi man her slipper resipienter, etterpolering, tanker, tømming, graving, sprengning og alt annet som følger en løsning basert på div. minirenseanlegg. Med trykkbaserte løsninger har man kun en slange og en evt. kvernpumpe på eiendommen. Det er også denne løsningen som vil gi de beste miljømessige gevinstene med tanke på grunnvannet og at det ikke blir utslipp til fjorden.

Hva alle de forskjellige løsningene innebærer og hva som stilles av krav til disse kan dere lese mer om på dalbo.no  Gå inn på avløpsutvalget, trykk på fremdrift og informasjon,  deretter alternativer.

For de av dere som ikke har tilgang til internett kan få tilsendt en utskrift av disse.

Det ligger også en del prisinfo der, men det som ligger der av priser må dere se på som omtrentlig.

Riktige priser får vi først når ett anlegg i en eller annen form er prosjektert ferdig.

Ved evt. spørsmål/utskrifter kan dere ringe meg på tlf. 98444286 men da helst etter kl. 17

Og igjen det er viktig at dere gir oss en tilbake melding  uansett hva dere velger så fort som mulig. Gjerne på e-post for de av dere som bruker det Send svar til jimsc_s@hotmail.com

Avløpsutvalget

v/Jim Schelander