Dugnad

Dugnad i Dabo Vel foregår vanligvis 2 ganger i året – vår (i slutten av mai) og høst (i slutten av september), og er et viktig bidrag i å opprettholde et godt fellesskap på Dalbo. 

Det meste av dugnadsarbeidet består i vedlikehold og oppgradering av strandområdet inkludert  brygge og bryggehus, som Dalbo Vel eier, og som vi som medlemmer i velforeningen er deleiere i.  Dette er fellesarealer som alle kan nyte godt av, og som det krever en del innsats for å holde i orden.

Betongdekket på stranda får hard medfart av oslofjordens bølger og trenger årlig reparasjon. Benker og bord, redskapsskjul og do trenger vedlikehold, og flåte og badestiger skal settes ut på våren og tas opp og rengjøres om høsten. Gress og buskas må klippes for å unngå at området gror igjen.

På dugnadene foretas det også noe vedlikehold på og langs veiene  som eies av Dalbo Vel. Hvis en ikke kan delta på tungt praktisk arbeid, er ordning av mat og drikke et like viktig bidrag, ettersom arbeidet avsluttes med kaffe og vafler – også en fin anledning til å bli kjent med nye naboer.

Dugnadslisten for 2013 dinner du her: VÅRDUGNAD 2013

Listen for 2014 kommer så snart den er klar

VaRDUGNAD 2013