Styret 2019

Styret i Dalbo vel, valgt på generalforsamlingen 2019:

Stig Boysen, Dalboveien 23, 1458 Fjellstrand
tlf.:95252095   epost.: stig.boysen@basutleie.no
Leder og veiansvarlig

Gunnar Boysen, Dalboveien 23, 1458 Fjellstrand
tlf.: 97117190  epost: stig.boysen@kruse-smith.no
Nestleder og ansvar for sommervannet.

Jon Bjørneng, Dalboveien 52. Mellumveien 69, 0760 Oslo
Tlf.: 91711549  epost:  jon.bjørneng@gmail.no
Strandansvarlig

Thomas Andersen
Tlf.: 98252255  epost:  thomas@krypton.no
Sekretær

Tore Lund Bache, Elias Blix gt.3 0171 Oslo
Tlf.: 95945107  epost:  torebach@online.no
Kasserer

 
Styret i Dalbo veilag, valgt på årsmøtet 2018

Leder:
Karl Rosen, Dalboveien, 1458 Fjellstrand
Tlf.: 91697790  epost:  kro@adeb.no

Veiansvarlig:
Stig Boysen
Se info fra Dalbo vel.

Styremedlem:
Per Ole Hansen, Sonhoggveien 6, 0284 Oslo
Tlf.: 90514063  epost:  per-ole.hansen@nito.no