Nabovarsel fra kommunen.

Kommunen har sendt et nabovarsel til Dalbo Vel.

Dette gjelder deler av hovedvannledningen fra Dalatjernet til toppen av Dalboveien.

Slik jeg kan se det er det har ikke dalbo Vel noen innsigelser.

Legger ved bilder av selve nabovarselet.