Vann og klakk i Dalbo og Nordstrand.

På fredag hadde jeg sammen med sekretær i vellet et møte med Nesodden kommune. Det var veldig positiv må vi si på alle måter, både med tanke på åpenhet og tilbakemeldingene vi fikk. Det var noen spørsmål som vi hadde hvor vi ikke fikk svar med en gang, her måtte det sjekkes nærmere, så her kommer mer når vi vet mer. Men her er hva vi vet så langt.1. Kommunen skal sende ut brev til de hvor veiene må utvides, dette skal gjøres iløpet av oktober. Dette er ikke ekspropriasjon av tomter til vei, men først for å se hvem som stiller seg positive til å avse grunn. Av erfaring fra andre steder på Nesodden vil dette allikevel kunne bli gjort tidligere enn det som har vært vanlig til nå. Det er i hovedtrekk dette som medfører utsettelser og forlengelser av slike prosjekter.2. Arbeider til hovedvannledningen håper de skal komme igang før jul. Denne skal borres fra Dalatjernet gjennom fjellet og frem til toppen av Dalboveien.3. Det skal ikke gå noen ledninger langs riksveien. Dette skal gå i Dalboveien opp Dalåsveien bort til Nordstrand og videre derfor. Dette vil si at alle som har innkjøring til sin eiendom fra riksveien, må koble seg inn på ledningen som går i Dalåsveien. Det var kun i helt spesielle tilfeller hvor det å ikke koble seg til det kommunale avløpsnettet ble gitt tillatelse til. Å slik det er her er det veldig små sjanser for at det vil gå.4. En foreløpig plan for trasé så skal det legges ledninger i Løkkeåsveien inn til nr 9. Det kan endres, men trolig ikke. Vi har kommet med noen andre spørsmål som vi får svar på når han har sjekket med kommunen (andre avdelinger enn den han jobber i) Sier ikke noe om hva dette er, men hvis det er positive svar vi får er det mange som blir glade. Følg med, det legges ut her så fort vi vet noe mer.

Jeg glemte å nevne at kloakkledningen skal gå ned til stranden og sjøveien derfra til Fjellstrand. Da er det en mulighet at noen av de som har bøye til båtene sine blir i veien, altså de må flyttes. Det vil kommunen komme tilbake på, men flåten vår ser ut til å gå klar.