Sommervannet settes på.

Hvis alt går etter planen blir sommervannet satt på til helgen.

Vi gir beskjed når det er gjort og om det er noen problemer.