Hva eier Dalbovel.

Etter spørsmål om hva som Dalbovel eier kommer her en oversikt.

  1. Dalatjernet. Det er her to deler som Dalbovel eier, disse utgjør ca. 80 % av total arealet. Dette er følgende Gnr. 28 Bnr. 144 og 192.  Bnr. 144 er 17291 m2 og Bnr. Er 4048,50 m2
  2. Tomt hvor pumpehuset til sommervannet står øverst i Dalboveien og ved hovedveien. Gnr. 29 Bnr. 714 Denne er 68,70 m2.
  3. Badestranden, denne består også av 2 tomter. Gnr. 28 Bnr. 146 som er 862,4 m2 og Gnr. 28 Bnr. 200. Denne er 351,60 m2.
  4. Dalbo brygg med bryggehus Gnr. 28 Bnr. 145. Dette er også Dalboveien 66.                       Denne er 192,50 m2.

Dette er eiendommer som Dalbovel står oppført som eiere av ifølge grunnboka. Det er her Dalbovel som står oppført som eier, men det Dalbovel sine medlemmer som har bruksrett.

Når det kommer til veiene, det vil si Dalboveien, Dalåsveien og Bergstubben er disse eid av arvingene etter Dalen. Men Dalbovel med sine medlemmer har bruksrett og vedlikeholdsplikt. Det er her i Dalåsveien noen steder at de som bor i veien eier til midt i veien, ellers i Dalbo er grensene satt i kanten/grøften.

Dette er noe som Vellet har hevd på siden de har vært vedlikeholdt av medlemmene siden 1930 tallet.

Kvistemyrveien kommer opp at det er Nordstrand Steinbrudd AS som står som eiere, det mener jeg vil si Svelviksand. Men her kommer igjen bruksrett og vedlikeholdsplikt inn.

Med vennlig hilsen

Leder Dalbovel

Stig Boysen