Deilige Dalbo 2021.

Litt info om hvordan ting blir på Dalbo denne sommeren. Må bare presisere at dette er hva som er planen foreløpig, situasjonen vil forhåpentligvis endre seg når vi kommer lenger ut på sommeren.

Deilige Dalbo 2021

Info til medlemmene av Dalbovel og Dalbo veilag.

Årsmøte/Generalforsamling.

Årsmøte/Generalforsamling vil ikke bli avholdt som vanlig i april-mai. Dette er på grunn av den uoversiktlige situasjonen med koronaen. Vi vil i stedet se om dette kan avholdes i løpet av høsten.

Dette vil vi komme tilbake til med mere informasjon i løpet av juli.

Dugnad

Årets vårdugnad gjennomføres ikke, dette også som en følge av situasjonen med koronaen. Men vi håper at vi kan få tatt høstdugnaden som normalt i september.

Hvis situasjonen endrer seg kan det hende vi kan gjennomføre en dugnad på forsommeren. Informasjon vil bli gitt dersom dette blir aktuelt.

Vi ber alle medlemmer om å ta en ekstra titt langs sin tomt, skulle den grense mot veien, for å holde veien fri for vekster og annet som kan hindre ferdsel.

Strand

Strandansvarlig vil også i år sette ut badetrapper, grill og parasoll. Badeflåten blir antakeligvis ikke satt ut. Dersom noen vil, er det naturligvis mulig å ta med kantklipper og saks for trimming av vegetasjonen i strandområdet.

Sommervannet

Sommervannet vil bli satt på som normalt siste uken i april eller første i mai. Her vil nærmere beskjed komme.

Styret håper på forståelse fra medlemmene da dette året også blir spesielt på grunn av koronaen. Vi må holde ut, og overholde smittevernet så vil Dalbo fortsatt være det Deiligste sted å tilbringe sommeren.

Skulle det være noe dere lurer på eller ønsker avklart om papirene dere har fått tilsendt, eller andre spørsmål, send da en mail til stig.boysen@basutleie.no så vil vi svare dere fortløpende.

Med vennlig hilsen

Stig Boysen

På vegne av

styrene i Dalbo vel og Dalbo veilag