Info vedrørende vann og kloakk i Dalbo / Nordstrand.

1. Kommunen vil ikke komme til å overta alle veiene i Dalbo, slik det ser ut i dag vil ikke Dalboveien ned til Dalboplass bli kommunal, men fortsatt forbli driftet av veilaget. Dette gjelder også Dalåsveien fra toppen av bakken og ned til Dalboveien. Dette gjelder også Bergstubben og nedre del av Dalboveien.

2. Kvistmyrveien og Dalåsveien fra toppen av bakken helt bort til Nordstrandveien vil bli kommunal. Dette kommer av at her skal disse veiene utvides slik at to biler kan passere hverandre. Det vil her bli kunne bli nødvendig med ekspropriasjon.

3. Av erfaring fra andre steder på Nesodden vil kommunen gå ‘hardere’ frem her i Dalbo. Med dette menes at slik det har vært andre steder tar det veldig lang tid, og selv om noen må avse noe av sine tomter vil dette fortsatt før til en verdiøkning av tomtene.

4. Selv om kommunen ikke vil overta driften av alle veiene vil de oppgradere alle veiene, der det har vært asfalt vil det bli lagt ny og underlaget vil oppgraderes slik at det vil kunne tåle biltrafikk mye bedre enn i dag. Med dette vil altså Dalbo få gratis utbedring av alle veien vi i dag drifter.

5. I forbindelse med dette vil det også komme nye veilys, det vil komme stålmaster med led lamper.

6. Trase for vann og kloakk vil gå i veiene, dette vil komme til å medføre en del problemer for de som bor i ‘blindveier’ slik som fra Dalboplass ned mot bryggen. Det ble da fra vår side ytret ønske om at dette arbeidet kunne utføres på vinterstid. Da er det begrenset med trafikk sammenlignet med på sommeren. Dette vil være noe som det vil bli tatt høyde for i arbeidene.

7. Trase for ledningen har i et tidligere utkast vært beskrevet slik at ledningene skulle gå mot Fjellstrand fra svingen inn til Skallerud sin eiendom. Dette bortfaller nå og de vil føre denne ned på vår strand, og med sjøledning derfra mot Fjellstrand. Det vil ikke bli noen tekniske bygg her nede, men ledningen vil gå langt ut i fjorden og bruke trykk/fall prinsippet for å få kloakk/avløpsvann over til Fjellstrand..

8. Der Niclas først nevnte at ledningen skulle gå vil det vil det komme flere problemer, stranden er ny oppusset, moloen til Skallerud og det er langgrunt. Stig kom da med et forslag om å trekke ledningen lenger sør, der hvor det blir fort dypere og ikke vil komme i konflikt med noe. Dette var Niclas enig i han tok mange bilder å skulle ta dette med videre. I håp om at dette vil bli løsningen kan vi håpe at kommunen kan pusse opp mer av stranden vår gratis

9. Forespeilet tid på prosjektet var det vanskelig å komme med noe nøyaktig tid, men gitt at alt går på skinner er planen dette. Prosjektering frem til neste vår (2021) Kontrahering fra våren 2021til høst-vinter 2021/2022 Byggetid 2 til 3 år Dette var kun hvis alt går etter planen og ikke det dukker opp noe uforutsett.

10. Det som kan bli et problem under byggingen er der bekken kommer ned i veien fra Gunnar sin eiendom og der hvor den renner under veien fra venstre side og over til høyere side ved Skallerud sin eiendom. Her er det et betongrør og en betong kulvert som gjør det vanskelig å komme 2 meter ned som er et krav for dybde. Dette må de se hva som må gjøres, det var ikke noen åpenbare løsninger pr. nå. Et annet problem er der det er portstolper i betong/stein og der det er murer tett inn mot veiene. Det er ikke et problem at de står der, men hvis det er fjell slik at de må sprenge for å komme 2 meter ned, kan disse kunne gå i stykker bli ødelagt.

11. Det ble sett på fyllingen på toppen av Dalboveien, med spørsmål om kommunen kan gjøre noe her. Det ser det faktisk ut til at de kan gjøre, det skal nemlig i dette område hvor vann og kloakk ledningen skal komme inn i Dalboveien. Den skal ikke komme inn via fylkesveien, men på skrå over eiendommen til Ellingstad. Dette ble også påpekt av meg som et problemområde med tanke på flom, litt for oss og spesielt for beboerne rundt tjernet som får vann helt opp til husveggene sine. Så vi får håpe at kommunen tar tak i dette for oss. Det hørtes slik ut at det var store muligheter for dette.

12. Niclas/Nesodden kommune bør gis tilgang til Dalbo.no og Facebook, slik at de kan legge ut info som gjelder alle. Ting som berører enkeltpersoner/eiendommer, vil få personlig kontakt. Kommunen vil også om ikke alt for lenge innkalle til beboermøte. Jeg lurte på om dette kanskje kunne sammenfalle med vårt årsmøte om dette ikke blir for sent, det skulle Niclas se på å komme tilbake til.

Karl Rosén og Stig Boysen har hatt et møte med kommunen i forbindelse denne utbygningen.

Her er de tingene som kom opp i forbindelse med dette møtet. Hvis det er noen spørsmål kan de rettes til Stig Boysen.

Dalbo Vel har fått et veldig godt samarbeid med prosjektlederen til dette prosjektet, så jeg kan sende ham spørsmål.

 1. Det som kan bli et problem under byggingen er der bekken kommer ned i veien fra Gunnar sin eiendom og der hvor den renner under veien fra venstre side og over til høyere side ved Skallerud sin eiendom. Her er det et betongrør og en betong kulvert som gjør det vanskelig å komme 2 meter ned som er et krav for dybde. Dette må de se hva som må gjøres, det var ikke noen åpenbare løsninger pr. nå. Et annet problem er der det er portstolper i betong/stein og der det er murer tett inn mot veiene. Det er ikke et problem at de står der, men hvis det er fjell slik at de må sprenge for å komme 2 meter ned, kan disse kunne gå i stykker bli ødelagt.
 2. Kommunen vil ikke komme til å overta alle veiene i Dalbo, slik det ser ut i dag vil ikke Dalboveien ned til Dalboplass bli kommunal, men fortsatt forbli driftet av veilaget. Dette gjelder også Dalåsveien fra toppen av bakken og ned til Dalboveien. Dette gjelder også Bergstubben og nedre del av Dalboveien.
 3. Kvistmyrveien og Dalåsveien fra toppen av bakken helt bort til Nordstrandveien vil bli kommunal. Dette kommer av at her skal disse veiene utvides slik at to biler kan passere hverandre. Det vil her bli kunne bli nødvendig med ekspropriasjon.
 4. Av erfaring fra andre steder på Nesodden vil kommunen gå ‘hardere’ frem her i Dalbo. Med dette menes at slik det har vært andre steder tar det veldig lang tid, og selv om noen må avse noe av sine tomter vil dette fortsatt før til en verdiøkning av tomtene.
 5. Selv om kommunen ikke vil overta driften av alle veiene vil de oppgradere alle veiene, der det har vært asfalt vil det bli lagt ny og underlaget vil oppgraderes slik at det vil kunne tåle biltrafikk mye bedre enn i dag. Med dette vil altså Dalbo få gratis utbedring av alle veien vi i dag drifter.
 6. I forbindelse med dette vil det også komme nye veilys, det vil komme stålmaster med led lamper.
 7. Trase for vann og kloakk vil gå i veiene, dette vil komme til å medføre en del problemer for de som bor i ‘blindveier’ slik som fra Dalboplass ned mot bryggen. Det ble da fra vår side ytret ønske om at dette arbeidet kunne utføres på vinterstid. Da er det begrenset med trafikk sammenlignet med på sommeren. Dette vil være noe som det vil bli tatt høyde for i arbeidene.
 8. Trase for ledningen har i et tidligere utkast vært beskrevet slik at ledningene skulle gå mot Fjellstrand fra svingen inn til Skallerud sin eiendom. Dette bortfaller nå og de vil føre denne ned på vår strand, og med sjøledning derfra mot Fjellstrand. Det vil ikke bli noen tekniske bygg her nede, men ledningen vil gå langt ut i fjorden og bruke trykk/fall prinsippet for å få kloakk/avløpsvann over til Fjellstrand..
 9. Der Niclas først nevnte at ledningen skulle gå vil det vil det komme flere problemer, stranden er ny oppusset, moloen til Skallerud og det er langgrunt. Stig kom da med et forslag om å trekke ledningen lenger sør, der hvor det blir fort dypere og ikke vil komme i konflikt med noe. Dette var Niclas enig i han tok mange bilder å skulle ta dette med videre. I håp om at dette vil bli løsningen kan vi håpe at kommunen kan pusse opp mer av stranden vår gratis
 10. Forespeilet tid på prosjektet var det vanskelig å komme med noe nøyaktig tid, men gitt at alt går på skinner er planen dette.Prosjektering frem til neste vår (2021) Kontrahering fra våren 2021til høst-vinter 2021/2022. Byggetid 2 til 3 år. Dette var kun hvis alt går etter planen og ikke det dukker opp noe uforutsett.
 11. Det ble sett på fyllingen på toppen av Dalboveien, med spørsmål om kommunen kan gjøre noe her. Det ser det faktisk ut til at de kan gjøre, det skal nemlig i dette område hvor vann og kloakk ledningen skal komme inn i Dalboveien. Den skal ikke komme inn via fylkesveien, men på skrå over eiendommen til Ellingstad. Dette ble også påpekt av meg som et problemområde med tanke på flom, litt for oss og spesielt for beboerne rundt tjernet som får vann helt opp til husveggene sine. Så vi får håpe at kommunen tar tak i dette for oss. Det hørtes slik ut at det var store muligheter for dette.
 12. Niclas/Nesodden kommune bør gis tilgang til Dalbo.no og Facebook, slik at de kan legge ut info som gjelder alle. Ting som berører enkeltpersoner/eiendommer, vil få personlig kontakt. Kommunen vil også om ikke alt for lenge innkalle til beboermøte. Jeg lurte på om dette kanskje kunne sammenfalle med vårt årsmøte om dette ikke blir for sent, det skulle Niclas se på å komme tilbake til.