VIKTIG INFO

VIKTIG INFO!
Årsmøtene i Dalbo vel og Veilag samt aktiviteter videre utover sommeren.
 
På grunn av den situasjonen som er i dag med Corona smitte er det bestemt av styrene i Vellet og Veilaget at årsmøtet og Generalforsamlingen blir utsatt til høsten, i håp om at det lar seg gjennomføre da.
Det vil heller ikke bli avholdt noen vårdugnad, så vi oppfordrer alle til å rydde langs egen tomtegrense langs veiene. Slik at vi holder det så ryddig som mulig langs veiene.
Dette vil igjen føre til at flåten ikke vil bli satt ut som vanlig, men dette kan bli gjort på et senere tidspunkt.
Svømmestevnet og grillfest settes på vent, disse blir mest sannsynlig utsatt til neste år.
Sommervannet vil bli satt på, her vil nærmere beskjed komme om når dette gjøres.
 
Eventuelle endringer eller beskjeder vil komme fortløpende.
 
Styrene vil også minne alle om å respektere gjeldene lover og regler som er satt av folkehelseinstituttet og Stortinget.
Gjør vi dette som en felles dugnad vil Dalbo igjen bli den perlen det er ment å være.