Referat fra Nesodden velforbunds ledermøte.

Hei Alle Sammen.

Her er referat fra ledermøte i Nesodden Velforbund, referatet er skrevet av deres sekretær.

Referat fra ledermøte 18.11.2019:

 

AGENDA:

  1. Informasjonen angående utbyggingsplanene i kommunen. (Beboer-aksjonen er invitert til å delta på møtet).
  2. Solcellepanel, er det noen vel som har tatt initiativ til å organisere og forhandle pris på montering av sol-celle tak for sitt vel?
  3. Valgkomiteen

REFERAT:

Til stede: 19 personer og 14 medlemsvel var til stede ved møtet.

  1. Informasjonen angående utbyggingsplanene i kommunen. Beboer-aksjonen er invitert til å delta på møtet. Utbygging kan kreve litt av oss ifht. utbygging. Det har vært utilstrekkelig med info fra kommunen. Styret har invitert Ruby Wickstrøm. fra beboeraksjonen som holdt en kort presentasjon. Starte for nesten 2 år siden. Politisk nøytral, beboergrupper og grender som jobber imot rasering av bygda. Har gått nøyere inn i reguleringsplanen som er veldig omfattende. Utsettelse på høringsfristen ble dessverre ikke godkjent i fjor sommer. pga. ordførers dobbeltstemme. Kort tid til å mobilisere pga sommerferie. Allekevel ble det sendt inn rekordmange innspill til planen. Ca. 10 000 beboere var involvert i disse. Ingen av innspillene ble tatt hensyn til. Planen ble godkjent i våres.

Baserer seg på Oslo areal og transportplan. Mindre bilkjøring og sentralisering av bebyggelse. Få ned CO2-utslipp. Bygge rund trafikknutepunkter. Det ble utarbeidet et kart. Nesodden hadde ikke prioritet, i denne planen men kommunen har allikevel lagt seg på at Tangen skulle fortettes. Politikerne har tidligere tillat mange prosjekter fra den gamle planen. Nå kjører de på med ny plan. 80% på Tangen 20% resten av Nesodden. Det øsnkes 40% på Tangen 40% på Fagerstrand og 20% ellers.

Den enkelte beboer kan ikke gjøre så mye utbygging. Planen begrenser eiernes muligheter. Mens de kommersielle utbyggerne får dispensasjon etter dispensasjon.

Det legges opp til vekst. Prognoser: lav, Nesodden Kommune legger seg på mye høyere tall. 1500 boliger er allerede godkjent. Det blir veldig mye utbygging fremover. Utbyggingstakten er ikke i tråd med infrastrukturens utvikling. Tangenområdet og etter hvert Fagerstrand skal få urbane tilstander. Det gis dispensasjoner for vanlig krav for og både lyd, lys og høyde. Vi som er glade i Nesodden er bekymret.

Resultat av planen: Økning på 9000 mennesker innen 2024! Ønsker vi denne utviklingen?

Ruby oppfordrer velene til å engasjere seg i planene.Innbyggerne må ha medvirkningsrett. Velene og NVF må følge med på planene som blir sendt ut. Vi vil få varsel fra kommunen. Blir eposter åpnet? Skriver vi høringsforslag? Be om å få innsyn i hvem som får tilsendt mailer. Mailer skal sendes på email til det velet/borettslaget det gjelder.

Mange partier og mange av de nye politikerne ønsker å endre på utbyggingsplanene.

Beboeraksjonen har nå 1500 medlemmer. De ønsker at velene melder seg inn. De foreslår at dette tas opp på årsmøtene til de enkelte velene. Det er ofte uenighet om dette temaet innad i de enkelte vel, så det er vanskelig for de enkelte velene å melde seg inn, men de kan anmode om at medlemmer melder seg inn i beboeraksjonen. Noen av velene som var til stede kommer til å ta dette opp med sine medlemmer.

Plan og bygningsavdelingen i kommuneadministrasjonen – mye utskiftning – lite kompetanse. Kommunen utlyser stillinger.

Innspill fra Tor Fagerland: (Foreningsnytt og kulturrådet). Hvordan vil vi at Nesodden skal se ut?  Skal vi ha en urban utvikling, eller ønsker vi å beholde «annerledeskommunen» Nesodden som den er nå?

Hva med næringsutvikling? Vi er en kystkommune, hva gjør vi ifbm. dette?

Det er gratis å være medlem i beboeraksjonen. Mere informasjon om Beboeraksjonen på facebooksiden: beboeraksjonen nesodden. Ruby sender en email til NVF for sendes videre ut

Sak på årsmøtet? Skal NVF melde seg inn i beboerforeningen.  Beboeraksjonen sender e-mail med informasjon til NVF, og NVF sender videre ut til velene.

Det var stort sett enighet i at BA informerer velene og at velene informerer videre til sine medlemmer og kommer tilbake med innspill.

  1. Solcellepanel, er det noen vel som har tatt initiativ til å organisere og forhandle pris på montering av sol-celle tak for sitt vel? Organisere felles innkjøp av dette. Er det av interesse? Er velene interessert i at NVF tar tak i det- Få noen til å komme med nærmere informasjon om gangen i dette. Samarbeide med Foreningsnytt om å lage info om dette i Foreningsnytt? ENOVA kan komme å fortelle? Ingen av velene til stede har satt i gang noe prosjekt om dette. Det er interesse for å ha et foredrag om dette på et ledermøte. Det må være en nøytral person. ENOVA har støtteordninger som utgår i april 2020. Husk at det evt. må søkes om fasadeendring – plan og bygningsloven.
  2. Valgkomiteen. Søker etter styremedlemmer til styret i NVF. Det er sendt ut en mail til alle velene. Svarfrist 12. jan.
  3. Eventuelt. Strøsand – det er ønskelig at det kommer mere info om dette. Sanden blir kjørt ut for seint. Pga. at sanden fryser, får ikke leverandøren kjørt ut denne. Må vente til den er tint. Kanskje NVF skal sette bestillingene litt tidligere, slik at leverandør kan kjøre ut sand før sanden fryser?

Søppelkasser – samlinger av mange kasser som kommunen har pålagt å ha et sted. Pga. at Follo ren har for store biler. Vanskelig for de store bilene å komme til. Kan ikke små biler hente? Evt. samle i større kasser, slik at hver beboer får lavere kostnader. Er det andre vel som har samme problemstilling? Ide-dugnad i velet?

 

Referent:  Grethe Marie Belboe