Fellesvelets avis, nytt nummer.

Her er link til siste nummer av fellesvelets avis: http//fellesveletsavis.no

Legg spesielt merke til info om hva politikerne på nesodden mener om vedlikehold av private veier. Det er nå flertall for at kommunen skal ta tilbake dette ansvaret, det er kun et vedtak unna.

Dette vil jo da føre til at vi vil slippe vintervedlikeholdet som vi betaler for i dag, og at det vil komme lys i alle veilysene igjen.

Vil kan nok ikke forvente at dette blir i orden til denne vinteren, men forhåpentligvis fra neste vinter av.