Høst dugnaden er 14 september med oppmøte Dalboplass kl. 1100

Høstens dugnad er lørdag 14 september, oppmøte Dalboplass kl. 1100
Det vil være de vanlige oppgavene strand og vei, men det må denne gangen være et fokus på rydding langs veiene, det er flere steder hvor det nå henger greiner ut i veien.
Det vil bli merket med spray det som må kuttes ned, det som er kuttet ned blir hentet med traktor å kjørt bort. Så det er viktig at det blir samlet sammen og ikke ligger spredd over alt.
Det skal kun kuttes langs veien og ikke ryddes i egen hage, hvis det oppdages kvister, grener eller små trær vil dette ikke tas med. Derfor merkes det som må fjernes.
Dette medfører at det vil være behov for noen ekstra langs veiene på denne dugnaden.
 
Styret
PS. Det vil bli servering på stranden når dugnaden er ferdig.