Referat fra Generalforsamlingen i Dalbovel og Årsmøtet i Dalbo veilag

Her kommer referatene fra Generalforsamlingen i Dalbovel og Årsmøtet i Dalbo veilag.

Referat Generalforsamling Dalbo Vel 2019

Referat Årsmøte Dalbo veilag 2019