Nesodden kommune reguleringsarbeidet.

Kenneth har vært i kontakt med kommunen ang. reguleringsarbeidet. Dialogen legges ut her for innspill og diskusjon. For å kunne følge foreløpig diskusjon og innspill gå til Dalbovel sin facebook side.

Info vedrørende vann og kloakk i Dalbo / Nordstrand. 1. Kommunen vil ikke komme til å overta alle veiene i Dalbo, slik det ser ut i dag vil ikke Dalboveien ned til Dalboplass bli kommunal, men fortsatt forbli driftet av veilaget. Dette gjelder også Dalåsveien fra toppen av bakken og ned til Dalboveien. Dette gjelder […]

Sommer vannet stenges!

Sommer vannet stenges i løpet av lørdag 3 oktober. Beskjed blir gitt når det er stengt.

VIKTIG INFO

VIKTIG INFO! Årsmøtene i Dalbo vel og Veilag samt aktiviteter videre utover sommeren.   På grunn av den situasjonen som er i dag med Corona smitte er det bestemt av styrene i Vellet og Veilaget at årsmøtet og Generalforsamlingen blir utsatt til høsten, i håp om at det lar seg gjennomføre da. Det vil heller […]

Info fra Kommuneoverlegen i Nesodden kommune.

Regler for lek på uteområdet og lekeplassen   På grunn av koronapandemien gjelder disse reglene: Hold to meters avstand til andre som leker, også de du leker sammen med.   Hvis du leker med andre barn skal dere ikke være flere enn tre sammen. Barn som ikke er i barnehagen eller på skolen bør være […]