Sommervannet sette på.

Sommervannet settes på helgen 1 mai.

Info fra kommunen.

Hei Alle Sammen. Har nå fått svar på noen av spørsmålene som vi hadde til Nesodden kommune. Det var om mulighet for å bygge på boligen når det kom offentlig vann og kloakk, dette er svaret som vi fikk. Svar. Alle eiendommer regulert til LNF kan én gang få bygge på 5 m2 for våtrom. […]

Nabovarsel fra kommunen.

Kommunen har sendt et nabovarsel til Dalbo Vel. Dette gjelder deler av hovedvannledningen fra Dalatjernet til toppen av Dalboveien. Slik jeg kan se det er det har ikke dalbo Vel noen innsigelser. Legger ved bilder av selve nabovarselet.

Info fra kommunen

Info fra kommunen. Offentlig ettersyn av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046 – Nesodden kommune

Sommervannet stenges.

Sommervannet stenges i løpet av lørdag 2 oktober.

Pages:123456»