Høringsuttalelse sendt til Nesodden Kommune.

Uttalelse fra Dalbo vel ang. Reguleringsplanen for Dalbo/ Nordstrand.     Vi er glad for at vårt område nå blir tatt inn i reguleringplan for kommunen. Stort sett finner vi planen formålstjenlig. Vi ser at stedets egenart og verdi er godt beskrevet, Området vårt er unikt, bratt, ulendt, idyllisk og med en ganske sammensveiset beboergruppe. […]

Referat fra 1. høringsmøte ang områdeplan for vann og avløp på Nordstrand og Dalbo

Referat fra 1. høringsmøte ang områdeplan for vann og avløp på Nordstrand og Dalbo: Representanter fra kommunen: Ida Grotheim, Helga Trømborg , Gisle Totland. Status: Planforslag er sendt på første høring. Det er rom for justeringer etter frem mot neste høringsrunde. Her og nå skal forslaget forklares og deretter er det åpent for spørsmål. Dette […]

Stranden er reparert.

Ja da har stranden blitt reparert. Vi takker alle som har stått på slik at vi igjen kan senke skuldrene å ikke være redd for at betongen skal rase ut.

Generalforsamling Dalbo vel & Dalbo veilag 26. april 2014

Lørdag 26. april 2014. Sandvang forsamlingshus 12.00 til 16.00

Dalbo før i tiden