Nabovarsel fra kommunen.

Kommunen har sendt et nabovarsel til Dalbo Vel. Dette gjelder deler av hovedvannledningen fra Dalatjernet til toppen av Dalboveien. Slik jeg kan se det er det har ikke dalbo Vel noen innsigelser. Legger ved bilder av selve nabovarselet.

Info fra kommunen

Info fra kommunen. Offentlig ettersyn av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2046 – Nesodden kommune

Høstdugnad 11 september.

Høstdugnad lørdag 11 september. Hei alle sammen, da blir det høstdugnad lørdag 11 september med oppmøte på Dalboplass kl. 1100.I år må alle som skal være med på dugnaden møte opp her for registrering grunnet smittesporing. Vi må være strenge på dette, det er et krav. Hva som skal gjøres. Flåten skal tas opp, Gunnar […]

Link til Fellesvellets avis

  Her er link hvor du kan lese Velavisen. Mye bra stoff 🙂   http://fellesveletsavis.no  

Referat fra ledermøte i NESODDEN VELFORBUND den 13.9.2018:

Referat fra ledermøte i NESODDEN VELFORBUND den 13.9.2018: Referent: Grethe Marie Belboe     Bakgrunn for møtet: I Hovedplan vei 2013-2023 står det bland annet at «Det anbefales at kommunen ikke yter ekstratjenester i form av vintervedlikehold og vedlikehold veilys til private veier». En arbeidsgruppe ble nedsatt bestående av representanter for kommunen og velforbundet for […]

Pages:123456»