Dalbo vel

Dalbo
Velkommen til Dalbo vel sin hjemmeside!

SOMMERVANNET ER STENGT FOR SESONGEN 2016.

Sommervannet er stengt, så alle må huske å åpne kranene slik at vannet ikke blir stående i rørene. Men viktig at de blir stengt før vannet settes på til neste sesong.

Svømmestevne og grillaften 2016

Dalbovel sitt styre og arrangementkomiteen vil få takke alle som har gitt gaver og kjøpt lodd til årets sammenkomster. Dette har i år gitt et overskudd på 9782,-

HØSTDUGNAD LØRDAG 17 SEPTEMBER.

Høstdugnad lørdag 17 september. Oppmøte på Dalboplass kl. 11 Ta med utstyr til å rydde langs veiene, denne gang skal det gjøre mye i Bergstubben. Det skal fylles subus på veien og klippes langs kantene. Stranden skal det gjøres det faste, flåten skal opp og trappene. Vannet blir stengt ca. 1 oktober.

Årsmøtet for veilaget / generalforsamlingen for vellet 2016.

Årets møte blir på SANDVANG lørdag 30 April kl. 1200 til 1500. Veilaget starter mens vellet starter så fort disse er ferdige. Ber derfor at alle møter til kl. 1200 da vi ikke er sikre på hvor lang tid veilaget vil bruke.

Sommervannet stenges.

Sommervannet stenges denne helgen 3 eller 4 oktober. Husk da å åpne alle kraner slik at det ikke blir frostspreng, viktig da og stenge dem før vi setter på vannet igjen neste sommer.

Grill klar til bruk

Grillen er nå klar til bruk!

Kasting av hageavfall på annen manns eiendom.

På Dalboplass ( Branntomta ) ble det på dugnaden i fjor hugget og ryddet slik at vi skulle få en bedre oversikt i krysset. Dette var avtalt med grunneier, men det var da noen som så sitt snitt til å få kastet sitt eget avfall her også. Dette fikk eier av tomten se i våres […]

Bygging av grill

Bygging av grill på stranda er godt i gang. Grillen bygges av materialer fra stedet, for å skape en naturlig tilhørighet. Vi har også lagt vekt på at den ikke skal være for omfangsrik. Grillen er bygget lavt og så slank som mulig. Håper initiativet faller i smak, og at den blir flittig brukt!

Høstdugnad 12 september.

Høstdugnaden går av stabelen 12 sept. med oppmøte på Dalboplass kl. 1100 Liste med oppgaver blir hengt opp på de faste plassene, og vi kommer tilbake til hvor kaffe og kaker blir servert.

Høringsuttalelse sendt til Nesodden Kommune.

Uttalelse fra Dalbo vel ang. Reguleringsplanen for Dalbo/ Nordstrand.     Vi er glad for at vårt område nå blir tatt inn i reguleringplan for kommunen. Stort sett finner vi planen formålstjenlig. Vi ser at stedets egenart og verdi er godt beskrevet, Området vårt er unikt, bratt, ulendt, idyllisk og med en ganske sammensveiset beboergruppe. […]

Referat fra 1. høringsmøte ang områdeplan for vann og avløp på Nordstrand og Dalbo

Referat fra 1. høringsmøte ang områdeplan for vann og avløp på Nordstrand og Dalbo: Representanter fra kommunen: Ida Grotheim, Helga Trømborg , Gisle Totland. Status: Planforslag er sendt på første høring. Det er rom for justeringer etter frem mot neste høringsrunde. Her og nå skal forslaget forklares og deretter er det åpent for spørsmål. Dette […]

Stranden er reparert.

Ja da har stranden blitt reparert. Vi takker alle som har stått på slik at vi igjen kan senke skuldrene å ikke være redd for at betongen skal rase ut.

Pages:«123