Styret 2017

Styret i Dalbo vel, valgt på generalforsamlingen 2017:

Stig Boysen, Dalboveien 23, 1458 Fjellstrand
tlf.:95252095   epost.: stig.boysen@basutleie.no
Leder og veiansvarlig

Freddy Braathen, Dalboveien 38, 1458 Fjellstrand
tlf.: 40732335  epost: line.br@hotmail.no
Nestleder og ansvar for sommervannet.

Jon Bjørneng, Dalboveien 52. Mellumveien 69, 0760 Oslo
Tlf.: 91711549  epost:  jon.bjørneng@gmail.no
Strandansvarlig

Thomas Andersen
Tlf.: 98252255  epost:  thomas@krypton.no
Sekretær

Tore Lund Bache, Elias Blix gt.3 0171 Oslo
Tlf.: 95945107  epost:  torebach@online.no
Kasserer

 
Styret i Dalbo veilag, valgt på årsmøtet 2017

Leder:
Karl Rosen 
Tlf.: 91697790  epost:  karo@grette.no

Veiansvarlig:
Stig Boysen
Se info fra Dalbo vel.

Styremedlem:
Per Ole Hansen, Sonhoggveien 6, 0284 Oslo
Tlf.: 90514063  epost:  per-ole.hansen@nito.no