Høringsuttalelse

Stig Boysen har på vegne av Dalbo veilag forfattet følgende uttalelse til hovedplan 2013 – 2023

Høringsuttalese til Hovedplan for vei 2013 – 2023