Merknader til AV-løsning

bigstock-Warning-Sign-5661026Vi i styret i Dalbo vel har på vegne av oss på Dalbo / Nordstrand / Løkkåsen forfattet et skriv til kommunen i forbindelse med VA-løsningen. Skrivet bygger på kommentarer og uttalelser fra medlemmer i etterkant av møtet 24. april.

Alle oppfordres til – også på egne vegne –  til å kommentere kommunens planforslag der det skulle være slike behov.

Frist for å sende sin uttalelse / merknad til kommunen er 15. mai!!

Dalbo vel – Uttalelse VA 2013