VANN OG AVLØP PÅ DALBO

Medlemsmøte for Dalbo vel.

Tirsdag 20. oktober kl 18.00

I kantina på kommunehuset på Varden

Fra 2011 skal alle med innlagt vann, komme med en plan for rensing av gråvann og evnt. svartvann (WC)
Det har vært mye snakk om dette i sommer, og vi syns det er viktig at vi får vite mer om dette.

Programmet blir:

1. Generelt om hva dette går ut på, og hvorfor kommunen ønsker å gjennomføre dette.
2. Hva betyr dette for fastboende og ferieboende på Dalbo?  Er det forskjell på kravene til disse gruppene?
3. Hvilke løsninger vil kommunen anbefale / kreve?
4. Hva er framdriften? Når må våre medlemmer ha dette i orden?
5. Muligheter for dispensasjon?  Hvordan skal det evnt. søkes?
6. Finnes det noen støttetiltak (økonomisk støtte)?
7. Spørsmål.

Fra kommunen stiller:

Reidun Isachsen, assisterende teknisk sjef
Lotte Elgåfoss, overingeiør  (spredt vann og avløp)

Kaare Skallerud leder møtet.

Møt opp,  dette er sjansen til å få god informasjon og å stille alle de spørsmålene du lurte på i sommer – og alle de du fortsatt lurer på.

Vel møtt

Hilsen styret i Dalbo Vel