VANNINGSRESTRIKSJON

Styret har fått melding om lav vannstand i Dalbotjernet, og det innføres derfor vanningsrestriksjoner på Dalbo fra d.d. og inntil videre.

Vi ber om at vanning begrenses og at det vannes etter følgende plan:

Fastboende: mandag og onsdag: 19-21
Sommerboende: tirsdag og torsdag: 19-21
Helgeboende: fredag og lørdag: 19-21