SOMMERVANNET ER STENGT FOR SESONGEN 2016.

Sommervannet er stengt, så alle må huske å åpne kranene slik at vannet ikke blir stående i rørene.
Men viktig at de blir stengt før vannet settes på til neste sesong.
images6BEHZ1LP