Kasting av hageavfall på annen manns eiendom.

41885f56-7de7-458f-ac3a-dcaed4c4de92

På Dalboplass ( Branntomta ) ble det på dugnaden i fjor hugget og ryddet slik at vi skulle få en bedre oversikt i krysset.

Dette var avtalt med grunneier, men det var da noen som så sitt snitt til å få kastet sitt eget avfall her også. Dette fikk eier av tomten se i våres da de var ute en tur.

For å si det mildt ble de ikke blide, derfor gikk noen av Dalbos beboere sammen om å få ryddet bort det som var kastet, dette ble det også betalt flere tusen kroner for å få gjort.

Dette ble gjort som en liten dugnad, og jeg må si at det ble jo riktig så pent etter at de var ferdige.

Da er det meget irriterende at det igjen er begynt å bli kastet hageavfall der. Dette vil jeg si er toppen av frekkhet. Og ut ifra avfallet kan vi si hvem som er synderen, men det gjør vi ikke.

Vi lar den som har gjort det få lov til å rydde opp etter seg, da skal vi ikke gjøre noe mer med denne saken, men hvis det ikke skjer vil vi gi navnet til eier av tomten så kan de gjøre opp seg imellom.

Her i Dalbo har vi et veldig godt samhold og godt naboskap. Da burde vi være så voksne at vi ikke kaster avfallet vi har inntil naboen. Det er flere andre muligheter som finnes.

1. Kompostbinge på egen tomt.

2. Kjøre det til Teigen å så kaste det der.

3. Hvis du ikke klarer noen av dette selv, spør en nabo.

Ikke ta avgjørelsen selv om at det er greit å kaste det inn på annen manns eiendom, dette er faktisk ikke lov og du kan bli meldt til politiet hvis eieren føler for det.