Generalforsamling Dalbo vel & Dalbo veilag 26. april 2014

Lørdag 26. april 2014. Sandvang forsamlingshus 12.00 til 16.00