Felles bekjempelse av brunsneglen på Dalbo

Styret i Dalbo Vel oppfordrer alle i nabolaget til felles sak for å bekjempe brunsneglen.  Det er viktig å gjøre en innsats nå på våren før årets kull legger egg

Skal man ha noe håp om å redusere bestanden, anbefaler ekspertene, som f.eks Bioforsk,  at  hele nabolag går til innkjøp av NEMASLUG, og går systematisk til verks.  Vi oppfordrer på det sterkeste at naboer går sammen om å kjøpe dette midlet, følger anvisningene i vedlagte lenke og legger ut åten både  på egen eiendom og langs veigrøftene.   Klipp gress og kratt langs grøftene ettersom sneglen trives best der det er fukt og skygge

Se informasjon her:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3100518.ece

http://www.bogront.no/temasider/planting-og-stell/140-vinn-sneglekampen-med-nematoder

Hvis man synes metoden med å klippe sneglene i to er for ekkel, kan man bruke  f.eks banan som åte.  Del den opp i biter og la dem trekke i oppløsningen en stund før den legges ut på forskjellige steder der man vanligvis ser snegler – døde eller levende.

(Hvis man  planlegger å drepe snegler som ligger på veien med  salt, ta en pinne og dytt dem ut på kanten først, slik at de ikke blir liggende i vegbanen)

Nemaslug kan kjøpes på hagesentre, bl.a.:

BoGrønt Espely Blomst og Hage
Postboks 1011 City, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 51 46
espely@bogront.no