Grill klar til bruk

Grillen er nå klar til bruk!

Kasting av hageavfall på annen manns eiendom.

På Dalboplass ( Branntomta ) ble det på dugnaden i fjor hugget og ryddet slik at vi skulle få en bedre oversikt i krysset. Dette var avtalt med grunneier, men det var da noen som så sitt snitt til å få kastet sitt eget avfall her også. Dette fikk eier av tomten se i våres […]

Bygging av grill

Bygging av grill på stranda er godt i gang. Grillen bygges av materialer fra stedet, for å skape en naturlig tilhørighet. Vi har også lagt vekt på at den ikke skal være for omfangsrik. Grillen er bygget lavt og så slank som mulig. Håper initiativet faller i smak, og at den blir flittig brukt!

Høstdugnad 12 september.

Høstdugnaden går av stabelen 12 sept. med oppmøte på Dalboplass kl. 1100 Liste med oppgaver blir hengt opp på de faste plassene, og vi kommer tilbake til hvor kaffe og kaker blir servert.

Høringsuttalelse sendt til Nesodden Kommune.

Uttalelse fra Dalbo vel ang. Reguleringsplanen for Dalbo/ Nordstrand.     Vi er glad for at vårt område nå blir tatt inn i reguleringplan for kommunen. Stort sett finner vi planen formålstjenlig. Vi ser at stedets egenart og verdi er godt beskrevet, Området vårt er unikt, bratt, ulendt, idyllisk og med en ganske sammensveiset beboergruppe. […]