Sommer vannet stenges!

Sommer vannet stenges i løpet av lørdag 3 oktober. Beskjed blir gitt når det er stengt.

VIKTIG INFO

VIKTIG INFO! Årsmøtene i Dalbo vel og Veilag samt aktiviteter videre utover sommeren.   På grunn av den situasjonen som er i dag med Corona smitte er det bestemt av styrene i Vellet og Veilaget at årsmøtet og Generalforsamlingen blir utsatt til høsten, i håp om at det lar seg gjennomføre da. Det vil heller […]

Info fra Kommuneoverlegen i Nesodden kommune.

Regler for lek på uteområdet og lekeplassen   På grunn av koronapandemien gjelder disse reglene: Hold to meters avstand til andre som leker, også de du leker sammen med.   Hvis du leker med andre barn skal dere ikke være flere enn tre sammen. Barn som ikke er i barnehagen eller på skolen bør være […]

Graving i Dalboveien 12 mars.

Hei Alle sammen. I morgen torsdag 12 mars vil Dalboveien være stengt i 2 til 3 timer grunnet graving. Gravingen vil skje oppe ved postkassene, det skal legges en fiberkabel over innkjøringen. Dette vil skje i løpet av dagen, så dere må regne veien som stengt hele dagen. Innkjøring til Dalbo i denne perioden må […]

Vann og Kloakk på Dalbo

Nesodden kommune har nå vedtatt Områdeplanen for Dalbo og Nordstrand Hvis dere går inn på kommunen sin nettside  www.nesodden.kommune.no  klikker på fanen Høring/kunngjøringer ligger det info under: Varsel om endelig vedtak – Nordstrand og Dalbo. Vi kommer tilbake med mer info på et senere tidspunkt. Stig Boysen har hatt kontakt med den som skal være […]

Pages:«12345»