Merknader til AV-løsning

Merknader til AV-løsning for Dalbo / Nordstrand

Dalbo brygge er revet

Gamle Dalbo brygge finnes dessverre ikke mer.  Brygga ble bygget i 1927, og har vært i dårlig forfatning i de senere årene.  Vinterstormen i januar 2012 rev brygga løs fra landfestet. Av sikkerhetsmessige årsaker, og for å unngå at støttestolpene som er festen til havbunnen skulle ødelegges, så ikke styret i styret i Dalbo Vel […]

VANNINGSRESTRIKSJON

Styret har fått melding om lav vannstand i Dalbotjernet, og det innføres derfor vanningsrestriksjoner på Dalbo fra d.d. og inntil videre. Vi ber om at vanning begrenses og at det vannes etter følgende plan: Fastboende: mandag og onsdag: 19-21 Sommerboende: tirsdag og torsdag: 19-21 Helgeboende: fredag og lørdag: 19-21

Felles bekjempelse av brunsneglen på Dalbo

Styret i Dalbo Vel oppfordrer alle til å gå til felles sak for å bekjempe brunsneglen

NESODDEN VELFORBUND

Sakspapirene til årsmøtet i Nesodden Velforbund finner du her