Dalbo brygge er revet

Gamle Dalbo brygge finnes dessverre ikke mer.  Brygga ble bygget i 1927, og har vært i dårlig forfatning i de senere årene.  Vinterstormen i januar 2012 rev brygga løs fra landfestet. Av sikkerhetsmessige årsaker, og for å unngå at støttestolpene som er festen til havbunnen skulle ødelegges, så ikke styret i styret i Dalbo Vel […]

Felles bekjempelse av brunsneglen på Dalbo

Styret i Dalbo Vel oppfordrer alle til å gå til felles sak for å bekjempe brunsneglen

NESODDEN VELFORBUND

Sakspapirene til årsmøtet i Nesodden Velforbund finner du her

NYE KRAV TIL VANN OG AVLØP

Referat fra medlemsmøte i Dalbo Vel tirsdag 20. oktober kl 18.00 Sted: Kantinen på kommunehuset, Varden Kommunen arbeider med nye krav til vann- og avløpsanlegg og styret arrangerte i samarbeid med kommunen et medlemsmøte som tok opp de forskjellige problemstillingene knyttet til dette. Kommunens kantine var mer enn fullsatt etter svært god oppslutning fra medlemmene. […]

VANN OG AVLØP PÅ DALBO

Medlemsmøte for Dalbo vel. Tirsdag 20. oktober kl 18.00 I kantina på kommunehuset på Varden Fra 2011 skal alle med innlagt vann, komme med en plan for rensing av gråvann og evnt. svartvann (WC) Det har vært mye snakk om dette i sommer, og vi syns det er viktig at vi får vite mer om […]

Pages:«12345