Årsmøtet for veilaget / generalforsamlingen for vellet 2016.

Årets møte blir på SANDVANG lørdag 30 April kl. 1200 til 1500. Veilaget starter mens vellet starter så fort disse er ferdige. Ber derfor at alle møter til kl. 1200 da vi ikke er sikre på hvor lang tid veilaget vil bruke.

Sommervannet stenges.

Sommervannet stenges denne helgen 3 eller 4 oktober. Husk da å åpne alle kraner slik at det ikke blir frostspreng, viktig da og stenge dem før vi setter på vannet igjen neste sommer.

Generalforsamling Dalbo vel & Dalbo veilag 26. april 2014

Lørdag 26. april 2014. Sandvang forsamlingshus 12.00 til 16.00

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse til hovedplan 2013 – 2023

Sommervann – siste nytt

Med litt medgang så tørr vi håpe på sommervann til alle innen 2. juni!